• 093 570 5588
  • sales@xpelvietmy.vn

Thi công phim cách nhiệt tại Toyota Thăng Long

Chiếc xe đầu tiên được thi công tại Toyota Thăng Long.
 
Mừng sự kiện hợp tác của 2 bên 🎉🎉
LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=Sh_XfQ6bsSA
  • ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ